Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » Silnice do Luhačovic je po několika letech téměř celá v novém

Silnice do Luhačovic je po několika letech téměř celá v novém

IMG_20141203_140739

Symbolickým přestřižením pásky za účasti krajského radního pro dopravu Ing. Jaroslava Kučery byla v úterý 2. prosince 2014 završena výstavba okružní křižovatky a rekonstrukce navazujících úseků silnic II/492 a II/493 v blízkosti Luhačovic a Pozlovic. Zástupci Zlínského kraje, Ředitelství silnic Zlínského kraje a zlínského závodu firmy Eurovia CS si při této příležitosti prohlédli také rekonstruovaný úsek silnice mezi Zádveřicemi a Horní Lhotou.

Silničnímu provozu slouží nová okružní křižovatka a rekonstruované úseky silnice II/492 a II/493 Pozlovice – Luhačovice již od konce srpna letošního roku. Rekonstrukce pětikilometrového úseku silnice II/492 Zádveřice – Horní Lhota byla v rozhodující části stavby dokončena v závěru listopadu 2014, montáž svodidel zde bude pokračovat ještě v prosinci a definitivní dokončení celé investiční akce má termín 15. května 2015.

„Považuji za významné, že na sebe postupně navazují rekonstrukce jednotlivých úseků delších silničních tahů. I když jsou práce rozloženy do několika let, ve finiši dostávají motoristé souvisle obnovenou silnici v délce mnoha kilometrů. To je případ jak této silnice ze Zádveřic do Luhačovic, tak do značné míry také silnice II/150 z Bystřice pod Hostýnem do Valašského Meziříčí nebo silnice II/487 z Ústí do Velkých Karlovic, případně silnice II/432 z Kroměříže do Koryčan a Jestřabic. Tyto rekonstrukce plánujeme systémově tak, aby se dostavil výsledný efekt v ucelených obnovených silnicích, které spojují důležitá sídla v našem kraji,“ zdůraznil při stříhání pásky krajský radní Jaroslav Kučera.

Jak upřesnil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý, na silnici II/492 mezi Zádveřicemi a Luhačovicemi v celkové délce 15 kilometrů bylo od roku 2006 realizováno pět velkých investičních silničních staveb v celkové hodnotě asi 350 milionů korun. Všechny se zapojením prostředků poskytnutých Evropskou unií v rámci regionálních operačních programů.

Zhotovitelem většiny staveb na trase Zádveřice – Luhačovice byla firma Eurovia CS. Ředitel jejího zlínského závodu Ing. Josef Štafa k tomu poznamenal: „Vážíme si spolupráce se Zlínským krajem, kterým nám umožnil realizovat takové celky. Dělali jsme všechno pro to, aby kvalita byla dobrá, aby tato silnice dlouho a bezpečně sloužila.“

-tz.

Reklama

Slavnet 28. 11.

, ,

F