Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Bazárek vánočního cukroví 2014 provoněl místní kostely

Bazárek vánočního cukroví 2014 provoněl místní kostely

Po nedělních mších svatých bylo v kostelích v Luhačovicích, Pozlovicích, Horní Lhotě a letos poprvé také v novém kostele v Dolní Lhotě nabízeno vánoční cukroví. Bazárek vánočního cukroví je tradiční dobročinnou akcí Charity Svaté rodiny Luhačovice, která je pořádána v době adventní. Bazárek spočívá v napečení a nabízení cukroví ostatním. Kdo chce, může věnovat něco „dobrého“ z vlastních dobrot.

Děkujeme všem, kteří jste si zakoupili balíčky vánočního cukroví a přispěli částkami:
V kostele sv. Rodiny v Luhačovicích 10.094,- Kč.
V kostele sv. Martina v Pozlovicích 5.689,- Kč.
V kostele sv. Dionýsia v Horní Lhotě 1.812,- Kč.
V kostele Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě 2.534,- Kč.

Do Bazárku vánočního cukroví 2014 přispěli: Pekárna Cukrárna Merkur – Petr Chmela, Pekařství VINTR a řada drobných dárců z obcí v naší územní působnosti. Všem srdečně děkujeme!!!

Výtěžek z letošního Bazárku vánočního cukroví bude využit na činnost Charity Svaté rodiny Luhačovice, která vám nabízí charitní pečovatelskou, charitní ošetřovatelskou službu a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené.

Děkujeme za Vaše příspěvky, dobrou vůli podpořit touto sbírkou naši činnost a děkujeme všem, kdo se jí zúčastnili. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc s chystáním a prodejem cukroví.

IMG_20141223_141048

tz. Mgr. Anna Martincová

F