Home » ZPRÁVY » LÁZNĚ LUHAČOVICE » V Luhačovicích se uskutečnila závěrečná konference

V Luhačovicích se uskutečnila závěrečná konference

IMG_7695

Projekt Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany ve Zlínském kraji vyvrcholil v minulém týdnu závěrečnou konferencí, která se uskutečnila v Luhačovicích. Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami, profesionální pěstounská péče a multidisciplinární spolupráce byla hlavní témata projektu, kterými se zabývali odborníci na problematiku sociálně-právní ochrany dětí z krajského a městských úřadů, příspěvkových organizací i pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve spolupráci s partnerskou organizací z Nizozemí Bureau Jeugdzorg Groningen, která se zabývá ochranou ohrožených dětí.

Mezinárodní spolupráce začala v dubnu 2012, kdy se společná delegace Zlínského kraje a Magistrátu města Zlín vydala do nizozemského města Groningen s cílem navázat spolupráci v oblasti péče o ohrožené děti. Bylo vybráno Nizozemí, které se zdálo být na cestě k fungujícímu a sjednocenému systému o kousek dál. Tato volba byla správná a stala se tak inspirací pro českou i nizozemskou stranu. „Ráda bych poděkovala lidem, kteří pracovali na projektu, jenž přispěje ke zlepšení práce s rodinami s ohroženými dětmi. Na holandské straně jsme se setkali s obrovskou vstřícností a otevřeností k předávání poznatků a zkušeností. Ochota a chuť spolupracovat se v průběhu realizace projektu v letech 2012 až 2014 ještě prohloubila, stejně jako se upevňovaly dobré vztahy mezi partnery projektu. Nyní nás čekají nové výzvy, kdy pod resort sociálních věcí přešla dvě zařízení z gesce zdravotnictví, která fungují jako dětský domov do 3 let věku dětí. Díky pěstounské péči ubývá dětí v těchto zařízeních. Holandská praxe je v tomto směru pro nás velmi inspirující,“ zahájila konferenci krajská radní pro oblast sociálních věcí Taťána Valentová Nersesjan.

Oboustranná výměna znalostí a zkušeností a především partnerský přístup zúčastněných odborníků poskytl nové pohledy, které jsou podnětem pro další práci v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Ústředním tématem tohoto projektu bylo bezpečí pro děti, do kterého spadá koncept „dítěte na prvním místě“. Pan Bas Stuurwold, manažer Bureau Jeugdzorg Groningen se vyjádřil, že děti jsou nejzranitelnější skupinou obyvatelstva a způsob, jakým společnost zajištuje zájmy dětí v rámci  právního systému a případně formou nutné organizované podpory, je důležitým měřítkem skutečné úrovně naší společnosti.

Konkrétní praktické výstupy z projektu jsou popsány ve sborníku. Aktivity projektu reagovaly na zjištěné potřeby v oblasti péče o ohrožené děti ve Zlínském kraji a nabízí úhel pohledu a praxi holandských partnerů. „Velmi pozitivní je zjištění, že i přes kilometrovou vzdálenost a kulturní, sociální a jazykovou různost došlo k velkému porozumění, plodnému dialogu a profesnímu růstu,“ uvedla Helena Miklová, koordinátorka projektu a vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Zlínského kraje.

Ze zpětných vazeb účastníků vyplynulo a také sama koordinátorka projektu považuje za nejpřínosnější „partnerský přístup“, na který je v sociální práci v Nizozemí kladen velký důraz. Klient je nositelem problému, ale má také zdroje k jeho řešení. Klient je směřován k tomu, aby pracoval především se svým potenciálem s využitím zdrojů místních komunit a svého okolí. Mezi významné body, které zde zazněly a kterými se odborníci zabývali, patří podpora rodiny a konkrétní opatření na ochranu dítěte, které musí trvat po nezbytně nutnou dobu. Do rodinného systému musí vstupovat minimum odborníků a institucí. Zároveň standardizované postupy nesmí působit na úkor uplatňování tvůrčího a individuálního přístupu ke klientovi.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

tz.Andrea Zahrádková

, ,
F