Home » ZPRÁVY » HZS » Profesionální hasiči složili slavnostní služební slib

Profesionální hasiči složili slavnostní služební slib

Sobotní dopoledne se především v centru města Zlína neslo v duchu akcí pořádaných při příležitosti Dne Zlínského kraje. Včerejší, v pořadí již pátý ročník, připravil spoluobčanům také jednu novinku. Tou byl slavnostní služební slib příslušníků Hasičského záchranného sboru Zlínského kraj, kteří nastoupili v průběhu tohoto roku.

31 nových příslušníků tak splnilo poslední z podmínek pro přijetí do služebního poměru u Hasičského záchranného sboru České republiky. Složením slibu se noví příslušníci stali definitivně součástí sboru, jehož tradice zde ve Zlíně sahají až do roku 1951, kdy svou službu nastoupili první hasiči z povolání.

Slavnostní slib byl za velké pozornosti a účasti občanů zahájen v 11:30 hodin na platformě mezi budovami č.14/15 Baťova institutu ve Zlíně. Nové profesionální hasiče přišla mimo vedení HZS Zlínského kraje pozdravit také řada významných osobností jakými jsou hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR PeadDr. Alena Gajdůšková, náměstek primátora Statutárního města Zlína  Ondřej Běták a starosta Okresního sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska  Ing. Josef Bernátík.

Profesionální hasiči se prezentovali také v rámci programu Dne Zlínského kraje. Spolu s ostatními složkami IZS představili svou moderní techniku a vybavení. Návštěvníci si mohli podrobně prohlédnout automobilní žebřík, kontejnerové požární nosiče se speciálně vybavenými kontejnery, cisternový automobil určený pro velkoobjemové hašení nebo autobus pro evakuaci osob. Vystavená technika a zařízení byla v posledním období pořízena v rámci realizace projektů Integrovaného operačního programu financovaných z prostředků Evropské unie.

V kontrastu s moderní technikou profesionálních hasičů byla k vidění i  historická hasičská technika dobrovolných hasičů. Ta spolu s terénními speciály skupiny hasičů lezců a vyšetřovatelů požárů tvořila kulisu i při samotném slavnostním slibu.

por. Bc. Libor Netopil
Foto z místa: HZS Zlínského kraje

 

F