Home » ZPRÁVY » HZS » HZS - Slavičínsko » Vrata nově zrekonstruované stanice ve Slavičíně se otevřela veřejnosti

Vrata nově zrekonstruované stanice ve Slavičíně se otevřela veřejnosti

V sobotu 20. 9. 2014 se od 14:00 do 17:00 hodin uskutečnil slavnostní den otevřených dveří na nově zrekonstruované požární stanici Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a zároveň hasičské zbrojnici SDH ve Slavičíně, kde byla čerstvě dokončena rekonstrukce. Díky krásnému počasí k nám zavítalo několik stovek návštěvníků.

Členové jednotky SDH a příslušníci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje společně připravili pro návštěvníky ukázku využití zásahové techniky, vybavení vozidel, nebo také práce hasičů – lezců. Kromě nových prostor obou zrekonstruovaných budov byla k vidění také výstava fotografií od dob založení sboru hasičů ve městě Slavičín, a pro děti přichystány soutěže a atrakce.

Jak jsme již informovali v pozvánce na tuto akci, důvody rekonstrukce požární stanice Slavičín byly následující:

Zásahová jednotka HZS Zlínského kraje stanice Slavičín původně užívala k výkonu své činnosti budovu na ulici Hasičská č. p. 307, kterou jí poskytlo Město Slavičín k bezplatnému užívání. Prostory však byly pro současné požadavky na činnost a výkon služby příslušníků stísněné  a nevyhovující, část budovy se postupem let dostala dokonce do havarijního stavu. Zároveň zde sídlili i členové jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Slavičín a členové občanského sdružení Sboru dobrovolných hasičů Slavičín. Po jednáních mezi zástupci Města Slavičín a vedením Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje byla dne 8. června 2011 podepsána darovací smlouva, kterou darovalo (bezplatně převedlo) Město Slavičín sousedící budovu č. p. 893 včetně přilehlých pozemků k umístění a provozování požární stanice profesionálních hasičů.

Aby se mohla jednotka přestěhovat do těchto prostor, bylo nezbytné provést stavební úpravy budovy, které byly zahájeny v srpnu roku 2012 a ukončeny v listopadu téhož roku. Zhotovitelem byla firma INSTOP, spol. s r.o. Počátkem roku 2013 bylo realizováno vybavení stanice nábytkem a technologiemi a od května 2013 byla jednotka přestěhována.

 

kpt. Pavel Řezníček, Ing.
Foto z místa: HZS Zlínského kraje

 

 

 

 

F