Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Charita Luhačovice je tu už deset let pro potřebné a veřejnost

Charita Luhačovice je tu už deset let pro potřebné a veřejnost

V uplynulých dnech Charita Svaté rodiny Luhačovice oslavila 10. výročí od svého založení. Celý týden pořádala akce pro všechny, kteří chtěli vidět a zažít, co vlastně je charita. Naše nezisková organizace se tak chtěla v Týdnu s Charitou Luhačovice více přiblížit lidem a nabídnout jim kromě dne otevřených dveří i atraktivnější akce, besedy a soutěže. Zaměřila tak svůj bezplatný program na širokou veřejnost, zájemce, klienty a individuální dárce.

V Týdnu s Charitou Luhačovice 1.9 – 5. 9.2014 bylo možné navštívit naučně zábavné odpoledne pro děti a rodiče provázené biblickými příběhy, besedu zaměřenou na domácí péči o seniory a aktivně se vyžít v turnaji v ruských kuželkách.

Za největší událost tohoto týdne pokládáme návštěvu otce arcibiskupa Mons. Janem Graubnera, který sloužil slavnostní mši svatou za Charitu v kostele sv. Rodiny Luhačovice. Otec arcibiskup místní charitu před deseti lety také zřídil. Mše svaté se zúčastnilo přes 300 osob. A dle hojného počtu návštěvníků doprovodného programu soudíme, že byli potěšeni i vystoupením folklorního souboru Malé Zálesí a cimbálové muziky pod vedením primáše Pavla Dvořáka. Otec arcibiskup Jan Graubner se také setkal s představiteli obcí v působnosti Charity Luhačovice a předními zástupci Arcidiecézní charity Olomouc, prezidentem P. Bohumírem Vitáskem a ředitelem Václavem Keprtem.

Pojem a chápání slova „charita“ nám vysvětlil otec arcibiskup takto: „Charita je pomoc a je běžnou součástí naší činnosti, protože nejde jen o to hlásat evangelium, ale také podle něho žít a Kristus nám ukazuje, že v první řadě je nutné si všimnout potřebných.“ Otec arcibiskup pochválil také dobrou spolupráci mezi obcemi a Charitou, která se stará o všechny občany a nejen o ty, kteří patří k církvi, což mu dělá radost. „Přeji zdejší Charitě, aby se dále rozvíjela a dovedla za spolupráce nejen úřadů, ale i nových dobrovolníků řešit ty problémy, které ještě přijdou,“ popřál organizaci srdečně otec arcibiskup.

Ředitelka Charity Luhačovice Mgr. Lenka Semelová, DiS., která v jejím čele od začátku, desetileté působení Charity komentuje takto: „Charita stojí pořád na stejných základech, ale její činnost se od začátku výrazně změnila, z původních 4 zaměstnanců, se rozrostla v organizaci s 15 lidmi, kteří služby poskytují na plně profesionální úrovni. V současné době poskytujeme pečovatelskou službu, máme denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, nestátní zdravotnické zařízení tedy ošetřovatelskou službu a pracujeme s akreditovanými dobrovolníky. Mimo jiné zapůjčujeme také zdravotní a kompenzační pomůcky:“ A dále dodává: „Jsem ráda, že naše služby během 10 let využilo více než 500 lidí. V organizaci se za tu dobu vystřídalo také 450 dobrovolníků. Právě jim a všem našim podporovatelům, donátorům, lidem z farnosti a především otci Hubertu Wójcikovi patří velký dík, protože bez nich bychom nemohli služby takto rozvinout.

 

 

-tz 
Anna Martincová

 

 

 

,
F