Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » U Luhačovic se jezdí po nové okružní křižovatce

U Luhačovic se jezdí po nové okružní křižovatce

Již koncem léta 2013 byla zahájena rekonstrukce silnic II/492 a II/493 u Luhačovic včetně přestavby křižovatky těchto silnic (odbočení na Petrůvku). Celková délka rekonstruované silnice II/492 je 1 978 metrů, délka rekonstruované silnice II/493 činí 49 metrů a místní komunikace k přehradě je dlouhá 90 metrů. Stavba silnice II/492 začíná před křižovatkou se silnicí II/493 v lokalitě Lipska a končí na začátku města Luhačovice.

Šířka komunikace byla při rekonstrukci sjednocena na 8,5 metru (včetně krajnic). U vozovky bylo provedeno frézování živičné vrstvy v tloušťce 90 milimetrů. Byly provedeny sanace trhlin. Následně byly položeny nové živičné vrstvy o tloušťce 50 a 40 milimetrů.

Původní styčná křižovatka silnic II/492 a II/493 byla nahrazena novou okružní čtyřramennou křižovatkou o poloměru 32 metrů. Byla zde nově napojena místní komunikace do kempu u přehrady. V celé délce rekonstruované silnice II/492 byly upraveny silniční příkopy a rigoly. Souběžně se stavbou ŘSZK byly realizovány rovněž stavební práce městyse Pozlovice a města Luhačovice (chodníky v místě autobusových zastávek, přeložka vodovodu, přeložka slaboproudých kabelů a veřejné osvětlení).

Zhotovitelem stavby byla společnost Eurovia CS, a. s., Praha, závod Zlín. Cena za celou zakázku ŘSZK činila 17,978 milionu korun (vč. DPH). Akce je spolufinancována z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Dotace má činit minimálně 75 procent uznatelných nákladů.

ŘSZK investovalo do rekonstrukcí silnice II/492 mezi Horní Lhotou a Luhačovicemi v posledních letech ještě před touto nově dokončenou stavbou kolem 270 milionů korun. V roce 2011 byla dokončena stavba Horní Lhota – Dolní Lhota za 89,6 milionu korun. O rok předtím se dokončil úsek Dolní Lhota – Luhačovice (téměř tříkilometrový úsek rekonstruované silnice včetně dvou nových mostů) za 86,9 milionu korun. V roce 2008 byla dokončena rekonstrukce křižovatky v Luhačovicích (odbočení na Pozlovice) za 95 milionů korun. Až do jara příštího roku se bude rekonstruovat 5,2 kilometru této silnice mezi Zádveřicemi a Horní Lhotou, přičemž převážná část prací bude hotova ještě v tomto roce.

-tz.

IMG_20140618_174431

 

 

F