Úvodní strana » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Tříkráloví koledníci vyšli do ulic na Luhačovsku v sobotu 11. 1. 2014 již počtrnácté

Tříkráloví koledníci vyšli do ulic na Luhačovsku v sobotu 11. 1. 2014 již počtrnácté

Hotel Vega Zima

 

Stalo se u nás už tradicí, že kolem svátku Třech králů vyráží do ulic koledníci s kasičkou a písní na rtu. Chodí ode dveří ke dveřím, nad nimiž nechávají nadepsáno K + M + B. V územní působnosti Charity Luhačovice je jedenáct obcí. Letos se do Tříkrálové sbírky celkově zapojilo 51 skupinek koledníků, což je přes 190 koledníků spolu s dospělými vedoucími. Celkově bylo v regionu Luhačovicka vykoledováno 307.997,- Kč.

TS 2014 koledovani 1

Luhačovice   100.615,- Kč

Kladná-Žilín   10.026,- Kč

Polichno   9.452,- Kč

Řetechov   9.310,- Kč

Ludkovice  23.457,- Kč

Biskupice   22.315,- Kč

Pozlovice   46.356,- Kč

Podhradí   13.934,- Kč

Dolní Lhota   23.515,- Kč

Horní Lhota   20.932,- Kč

Sehradice   28.085,- Kč

Celkový výtěžek   TKS 2014   307.997,- Kč

„Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých“ říká,“ říká o sbírce Jan Graubner, metropolita moravský. Tuto sbírku pořádá Charita Česká republika.

Velmi děkujeme všem, kteří pro děti připravili nějakou sladkost a teplý čaj na zahřátí. Každoročně část výtěžku putuje na přímou pomoc rodinám s dětmi, a další část bude využita na zakoupení nového automobilu pro potřeby pečovatelské služby, který nahradí 11 let staré vozidlo.

Velmi děkujeme pracovníkům Městského úřadu Luhačovice, Městyse Pozlovice a všem pracovníkům obecních úřadů, kteří nám pečetí pokladničky a počítají celkový výtěžek. Děkujeme všem vedoucím skupinek, kteří se ochotně zapojili, a také malým Tříkrálovým koledníkům. Bez jejich ochoty zapojit se, by tak velkou akci nebylo možné uskutečnit.

Děkujeme všem za příspěvky do této celorepublikové sbírky, věříme, že i Vám přinesli naši Tříkráloví koledníci radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Příspěvky budou sloužit prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi.

TKS 2014 koledovani

tz. Mgr. Anna Martincová

 

Komentáře

komentářů

, ,
F