Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » Pamětní deska bude připomínat generála Josefa Šnajdra DFC

Pamětní deska bude připomínat generála Josefa Šnajdra DFC

Pamětní deska na počest genmjr. Josefa Šnajdra DFC, velitele naší slavné 311. bombardovací perutě RAF
byla slavnostně odhalena ve vstupní části Městské knihovny v Luhačovicích ve středu 22. ledna 2014.

311.

Ve své milé vzpomínce připomněl synovec pana generála, pan Antonín Zdražil, že právě na dnešní den připadá 115. výročí narození jeho strýce, genmjr. Josefa  Šnajdra DFC.
Jak zdůraznil ve svém projevu vojenský historik a předseda Svazu letců České republiky plk. PhDr. Oldřich Rampula, velice oceňuje instalaci pamětní desky na počest pana generála Josefa Šnajdra DFC v jeho rodišti,  což vyjádřil předáním děkovného listu do rukou PhDr. Františka Hubáčka, starosty Luhačovic.
Je však také nutné při této příležitosti vyslovit uznání a poděkovat za neúnavnou práci panu Jaroslavu Pančochovi. Bez jeho vytrvalého a mnohaletého úsilí by dnes pamětní deska v  rodišti pana generála instalována nebyla.
Ocenění si zaslouží i členové Klubu výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, kteří pod vedením svého předsedy, mjr. Josefa Krauze, přispěli svou účastí ke skutečně vojensky důstojnému průběhu slavnosti.
Velký dík patří žákům a jejich učitelům ze Základní umělecké školy za podmanivou hudební produkci. Jejich kytarová vystoupení byla skutečnou ozdobou slavnostního setkání příznivců československých válečných letců.
Závěrečný, ale o to upřímnější dík patří do Pozlovic, kde žije pan plk. Alois Dubec, který považoval za otázku osobní cti pozvat své přátele, letce a výsadkáře k uctění památky pana generála Josefa Šnajdra DFC.

 

Při slavnostním odhalení pamětní desky ve vstupu do knihovny sedí na židlích čestní hosté

 1. zleva – vojenský historik, plk. PhDr. Oldřich Rampula, předseda Svazu letců České republiky
2. zlevaplk. Alois Dubec, pilot RAF ve výcviku, válečný veterán, účastník partyzánských bojů v Itálii
3. zlevaplk. Emil Boček, nejmladší  operační pilot čs. 310. perutě RAF,
/ v 16 letech odešel do čs.zahraniční armády ve Francii, absolvoval pilotní výcvik v Kanadě, v bojích nad Evropu uskutečnil 26 operačních letů v délce 73 hod.  a 50 min./,
– nositel Řádu bíleho lva /  r. 2010/,
– místopředseda Československé obce legionářské

Za Klub vojenské historie Slavičín
PhDr. Ladislav Slámečka

 

F