Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » ŠKOLSTVÍ » Prvňáčci byli pasováni na čtenáře

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře

V pátek 22. listopadu 2013 proběhlo v první třídě ZŠ Pozlovice pasování prvňáčků na čtenáře. Děti plnily 3 úkoly jako pověstné tři oříšky pro Popelku. Po splnění těchto úkolů byly děti panem králem pasovány na čtenáře a při té příležitosti dostaly Slabikář, šerpy a pamětní list.

F