Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » ŠKOLSTVÍ » Děti nahlédly do vesmíru a minulosti

Děti nahlédly do vesmíru a minulosti

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 žáci 4. a 5. třídy ZŠ Pozlovice navštívili v rámci vyučování Hvězdárnu a planetárium v Brně. V moderně zařízených prostorech byli seznámeni s příběhem Sluneční soustavy.

Součástí  výletu se stala také exkurze expozice Pavilonu Anthropos. V nově vybudované expozici se děti dozvěděly aktuální poznatky z archeologie, antropologie a zhlédly oblíbenou rekonstrukci mamuta obklopeného přirozeným přírodním prostředím.

Žákům se exkurze velmi líbila a odnesli si z ní spoustu zajímavých poznatků a informací.

F