Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Na plovárnu v Luhačovicích

Na plovárnu v Luhačovicích

Charita Luhačovice a Římskokatolická farnost v Luhačovicích zve v sobotu 4. 3. 2023 tříkrálové koledníky a jejich asistenty na Městskou plovárnu v Luhačovicích.
Akce je pořádána pro všechny koledníky, kteří putovali dům od domu na území působnosti luhačovické charity a přinášeli lidem radostné poselství o narození Páně. Cílem této akce je odměnit všechny děti a jejich asistenty, ale také jde o samotné neformální setkání koledníků.

Plovárna pro koledníky 2023

, , , , ,
F