Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice nesouhlasí se sestávajícím návrhem vedení vysokého napětí

Luhačovice nesouhlasí se sestávajícím návrhem vedení vysokého napětí

Se stavbou stožárů vysokého napětí, která se plánuje již několik desítek let mezi Slušovicemi a Slavičínem, nesouhlasí ani Luhačovice. Podle starosty města Mariana Ležáka by to mohlo mít dopad především na cestovní ruch spojený s lázeňstvím i na kvalitu bydlení pro občany Řetechova. Elektrické vedení má vést přes Vizovické vrchy, Chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty nebo Luhačovické Zálesí, stavba by zasáhla i kulturní památky, například poutní místo Provodov – Malenisko.

Starosta Marian Ležák připomíná, že jsou Luhačovice a okolí Řetechova známé svým krásným krajinným rázem se zelenými horizonty, které nikdy nebyly zasaženy necitelnou zástavbou nebo průmyslovými stavbami. Ať už za první republiky, během války nebo v době komunismu si nikdy nikdo nedovolil tuto krajinu narušit nebo ničit. Nyní je tu tlak na necitelný a nenapravitelný zásah do Luhačovického Zálesí v podobě nešťastně naprojektovaného vedení vysokého napětí od distribuční společnosti. „Nepopíráme potřebu elektrické energie, ale je nutné najít řešení, které je ohleduplné k místnímu prostředí a respektuje dědictví ceněného krajinného rázu, jenž je po generace předáváno. Je potřeba ctít pravidla, která fungují i v jiných zemích, například v Německu nebo v Norsku, a netlačit své levné provedení bez ohledu na to, že dojde tímto zásahem k poničení lázeňské krajiny, která je ohodnocena vysokým stupněm rekreačního potenciálu (5,2) nad úrovní celé ČR (4,1),“ vysvětluje starosta Luhačovic.

Město Luhačovice je nemile překvapeno, jak byla investorem nedostatečně zpracována EIA (dokumentace k posouzení vlivu stavby na životní prostředí). Proto se připojuje k obcím, které nesouhlasí s navrženou podobou nadzemního vedení, a požaduje přepracování trasy s ohledem na ochranu krajiny.

 

Stožar vn

tz.

 

 

 

 

, , , , , , ,
F