Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice oslaví Den Země úklidem

Luhačovice oslaví Den Země úklidem

Město Luhačovice se připojí ke Dni Země společným úklidem. Hlavnímu úklidu bude patřit víkend 22. – 24. 4. 2022. Ve stejný den se mohou obyvatelé zapojit do akce Zasaď si svůj strom.

„Akce je určena pro všechny Luhačovjany, kteří chtějí, aby bylo jejich město čisté a uklizené. Společný úklid našeho města, vypukne hned po Velikonocích. Pytlomaty, které budou připraveny již od 19. 4. 2022 na svých místech, poskytnou pytle zdarma pro všechny dobrovolníky,” vysvětlila Jarmila Ďurďová, projektová manažerka cestovního ruchu.

Víkend 22. – 24. 4. 2022 bude patřit hlavnímu úklidu, kdy se může zapojit široká veřejnost. Od 25. 4. přiloží ruku k dílu děti z MŠ a také žáci ZŠ. Společnou akci pak ukončí doprovodný program v prostorách střediska volného času, a to 27. 4. 2022. Již od 10.00 se děti z MŠ a žáci ZŠ mohou zúčastnit výukového programu s ekologickou tématikou. Bude připraveno několik stanovišť, při kterých si mohou zasoutěžit děti i dospělí. Účast přislíbili pracovníci Eko-komu i Technických služeb, pracovníci SVČ nabídnou zábavnou vědu pro každého. Doprovodný program zakončený vyhlášením nejlepší „úklidové fotky“, poběží až do odpoledních hodin.

V rámci oslav Dne Země se uskuteční akce Zasaď si svůj strom, která úspěšně začala v loňském roce. Celkem 26 stromů se zasadí v Luhačovicích v ulici Nádražní podél Šťávnice. Tuto lokalitu budou nově okrašlovat sakury ozdobné, odborný název je Sunset boulevard. Nahradí se tak stromy, které zničila vichřice v loňském roce. Dalších 8 stromů, tentokrát sloupovitých dubů, ohraničí skatepark a vytvoří tak okrasnou a zároveň zvukovou bariéru.  „Vnímáme zeleň v Luhačovicích velmi zodpovědně, snažíme se každoročně přidat nové stromy, a to jak v centru, tak i v okrajových a místních částech našeho krásného města. Typy vysazovaných stromů jsou pestré, a tím pomáháme zajistit i pestrost celého území, což potvrzuje kombinace stromů: duby, sakury a také ovocné stromy, tedy užitkové a okrasné stromy,“ tímto dodal starosta Marian Ležák.

A to není vše. Zasadit strom si mohou rodiče právě narozených dětí, kteří jsou pozváni na slavnostní vítání občánků města Luhačovice 22. dubna. “Rodiče se tak mohou stát patronem nově zasazeného stromu, jenž si sami pojmenují a mohou o něj pečovat. Strom poroste s jejich dítětem. Nabízíme tak rodičům možnost dostát známé větě z dob krále Šalamouna. Postav dům, zploď syna, zasaď strom. Již v této chvíli máme kladné ohlasy a jsme rádi, že se nápad shledal s úspěchem,“ tímto podotýká Jarmila Ďurďová.

 

S2-Zasaď si svůj strom-foto

tz.

 

 

, , , ,
F