Úvodní strana » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Obecně závaznou vyhlášku týkající se vybíraných místních poplatků nahradilo nově pět různých vyhlášek

Obecně závaznou vyhlášku týkající se vybíraných místních poplatků nahradilo nově pět různých vyhlášek

Hotel Vega Zima

 

Zastupitelstvo města Luhačovice  schválilo na svém zasedání 12. prosince 2019 vydání hned pěti vyhlášek týkajících se místních poplatků, které samospráva vybírá od občanů. S účinností od 1. ledna 2020 nahradí jedinou vyhlášku, která toto téma dosud řešila. „I když nově schválené vyhlášky přináší i některé novinky, praktických změn pro občany není mnoho. Například výše poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu bude stejně jako doposud i pro rok 2020 stanovena na 650,- Kč za rok. Důvodem rozčlenění původní jedné vyhlášky do více předpisů je doporučení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, aby vše lépe odpovídalo platné legislativě,“ vysvětil starosta Luhačovic Marian Ležák.

Vyhlášky č. 4 až č. 8/2019 tak řeší jednotlivě poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek ze vstupného.

Co se týká odpadů, Zastupitelstvo  města Luhačovice vydalo také další vyhlášku (č. 3/2019) řešící systém svozu odpadů a nakládání s nimi, kde zavádí v souladu s právní úpravou i oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Město, které má rozvinuté a ceněné odpadové hospodářství se chce v této problematice ale ještě více angažovat. „Chceme systém ještě zefektivnit, a to i co do výběru poplatků. Nejde zde o naše občany, ale i ty, kdo tu vlastní nemovitosti a o některé podnikající subjekty. Je nutné si uvědomit, že poskytovatelé služeb mají zákonem uloženo, aby měli smluvně zajištěn svoz a zpracování odpadů. Z namátkových šetření ale víme, že tak v řadě případů není. Chceme se proto na tento problém více zaměřit, analyzovat znovu celé naše odpadové hospodářství a případně některé věci přenastavit. V době, kdy se svoz i skládkování odpadu zdražují, musíme dohlédnout na to, abychom nemuseli zvedat ceny pro naše občany a dokázali zajistit, že na systém přispějí opravdu všichni, kdo jej využívají,“ upozornil starosta. Lepší dohled město chystá nad tím, aby v odpadových nádobách ve sběrných dvorech i na veřejných prostranstvích přibýval odpad jen od producentů, kteří na svoz přispívají. „Nově bude sběrný dvůr pouze pro občany s trvalým bydlištěm a větší bude i dohled na veřejné koše. Není možné, aby ve veřejných koších končily odpadky, jejichž odvoz by si měl někdo platit z vlastní kapsy. Provoz odpadového hospodářství se každoročně navyšuje a budeme usilovat o to, aby fungoval co nejefektivněji, nejen z provozní, ale i finanční stránky s ohledem na dopady pro občany,“ dodal starosta.

Z hlediska dalších poplatků vybíraných městem se nemění například základní poplatek ze psů, jehož nezvýhodněná sazba zůstává na 1000,- Kč za rok. Naopak poměrně zásadní změna, která se dotkne návštěvníků města, podnikatelů a přeneseně i občanů, nastala ve změně původního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity. Tyto dva poplatky byly nově upraveny jako jediný místní poplatek z pobytu, který se vybírá od návštěvníků hotelů a dalších ubytovacích zařízení 21 Kč za den. Dosud platná vyhláška stanovuje výši „lázeňského“ poplatku na 15 Kč a toho z ubytovací kapacity na 6 Kč. Novým ustanovením se sloučená částka  v podstatě nezmění, ale změna z hlediska toho, kdo kolik platí a kolik se vybere, je i tak značná. Poplatek nově zaplatí všichni ubytovaní až na stanovené výjimky, poplatek z pobytu vybírá a městu odvádí ubytovatel. Ovšem v novém předpise se stanovuje zásadní změna. Od ledna se v Luhačovicích (stejně jako podle zákona v dalších lázeňských městech) výběr nového poplatku nevztahuje na hosty, kteří budou v lázeňském zařízení na pobytu zcela hrazeném pojišťovnou. „Tuto změnu, které jsme museli vyhlášku přizpůsobit, před časem v parlamentu schválili zákonodárci. Bohužel to zřejmě bude pro naše město znamenat v ročním příjmu z dosud vybíraných „lázeňských poplatků“ výpadek více než milion Kč, což samozřejmě nezanedbatelně pocítíme v našem rozpočtu. Všichni lázeňští hosté se dosud na poplatcích shodně podíleli a považuji za nešťastné, že místo, kde se jim vrací zdraví, takto nebudou ze zákona dále podporovat,“ poznamenal starosta.

 

 

 

zastupitelstvo2

tz.
Foto: Město Luhačovice

 

Komentáře

komentářů

, ,