Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Zastupitelstvo schválilo rozpočet, na investice dají Luhačovice letos téměř 40 milionů Kč

Zastupitelstvo schválilo rozpočet, na investice dají Luhačovice letos téměř 40 milionů Kč

Rozpočet města na rok 2019 schválili 21. února na svém zasedání luhačovičtí zastupitelé. Na investice půjde v Luhačovicích letos bezmála 40 milionů Kč a největší investiční akcí bude rekonstrukce křižovatky v ul. Družstevní za 6,7 mil. Kč. Významných investic je ale schválena celá řada. Rozpočet města je schodkový, s celkovými plánovanými výdaji přes 154 milionů Kč a s příjmy ve výši bezmála 139 milionů Kč. Rozdíl bude hrazen z přebytku minulých let a z části z úvěru.

Největší a nejnáročnější investicí je rekonstrukce křižovatky, ve které se na ulici Družstevní napojují ulice Hrazanská, V Drahách a Ludkovická. „Z jedné rozsáhlé plochy s nevyjasněnou předností v jízdě se stane sestava tří navzájem odsunutých křižovatek. Rekonstrukce by měla především přispět ke zlepšení dopravní situace a zvýšení bezpečnosti chodců v této části města,“ přiblížil místostarosta Luhačovic Jiří Šůstek.

Součástí stavby je i propojení chodníkových tras mezi ulicemi a úprava veřejného osvětlení.

Opravu křižovatky bude provázet omezení dopravy v této části města. „Začít stavět by se s ohledem na povětrnostní podmínky mělo nejspíše v dubnu. Stavba má být dokončena do pěti měsíců,“ dodal místostarosta.

Další velké investice města jdou rovněž do milionových částek. Uskuteční se výstavba nového sběrného dvora za 6 mil. Kč. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu pak bude rekonstruován přístupový prostor před vstupem do Městského domu kultury Elektra za 5,3 mil. Kč. V budově základní školy budou opraveny střechy na hlavní budově a zatepleny boční stěny budovy za 4,3 mil. Kč, v mateřské škole bude rekonstruována kotelna za 2,6 mil. Kč.

Prostředky města půjdou ve velkém ale také do oprav chodníků „Na jejich rekonstrukci budou letos investovány minimálně 2 mil. Kč,“ upřesnil místostarosta Šůstek.

Mezi další významné investice patří zakoupení nového automobilu s nosičem velkokapacitních kontejnerů pro Technické služby Luhačovice za cca 3,7 mil. Kč a město vynaloží také nemalé prostředky na zpracování projektových dokumentací plánovaných staveb. „Především budou dokončeny dokumentace revitalizace sídliště ul. Masarykova, dokumentace nového mostu v ul. Družstevní a dokumentace přestavby budovy Základní školy II pro účely Domů dětí a mládeže. Velmi důležité je ale i zpracování vyhledávací studie obchvatu Luhačovic,“ uzavřel místostarosta.

IMG_20160922_173653

tz.

 

,
F