Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovičtí zastupitelé schválili usnesení řešící údržbu lázeňského areálu

Luhačovičtí zastupitelé schválili usnesení řešící údržbu lázeňského areálu

IMG_20160922_173653

Zastupitelé města Luhačovice na svém 17. zasedání dne 22. února schválili usnesení, které řeší další financování údržby lázeňského areálu. Znění usnesení:

„Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje, aby město Luhačovice v roce 2017 provedlo na vlastní náklady údržbu veřejných prostranství, nacházejících se na některých pozemcích ve vlastnictví společnosti Lázně Luhačovice, a. s., v rozsahu a dle smlouvy a popisu prací, jak jsou specifikovány v přiložených dokumentech:

· Příloha č. I – Mapa pozemků k údržbě zeleně;

· Příloha č. II – Mapa zimní údržby;

· Příloha č. III – Rozpis prací údržby lázeňského areálu,

s finanční spoluúčastí 500 000 Kč ze strany Lázní Luhačovice a.s.

Zastupitelstvo města Luhačovice pověřuje provedením údržby lázeňského areálu v rozsahu příloh č. I, II a III Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace.“

 

Schválením tohoto usnesení se město bude významně finančně podílet na údržbě zásadní části lázeňského areálu. To po městě dlouhodobě požadovala akciová společnost Lázně Luhačovice. K tomuto řešení zastupitelé došli po dlouhodobých složitých jednáních a vyhodnocení řady právních analýz. Řešení v podstatě navazuje na současnou situaci, kdy dosud areál udržovala příspěvková organizace města Technické služby Luhačovice. S údržbou areálu přitom byla spokojena veřejnost i akciová společnost, pro kterou dosud TS Luhačovice na základě smlouvy údržbu prováděly.

„Od počátku jsme se snažili vyhnout případnému soudnímu řešení problematiky údržby veřejného prostranství lázeňského areálu, který je přitom ale v majetku Lázní Luhačovice, a.s. Věřím, že tento náš vstřícný krok bude představiteli akciové společnosti přijat pozitivně. Město se usnesením rozhodlo vydat na údržbu areálu nemalé finanční prostředky ze svého rozpočtu. Při rozhodování o nakládání s veřejnými prostředky přitom ale zastupitelé musí vždy brát v úvahu, kde jsou hranice mezi povinností postarat se jako město o veřejné prostranství a otázkou neposkytovat bezdůvodně veřejnou podporu soukromému subjektu. Věříme, že Lázně nabízené řešení přijmou ke spokojenosti obyvatel a návštěvníků města,“ uvedla starostka Marie Semelová.

 

Kontaktní údaje pro další informace:

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka města
e-mail: semelova@mesto.luhacovice.cz
tel.: 577 197 420

tz.
město Luhačovice

 

F